Waldorfpedagogiken

 

 

Förebild och efterhärmning. Vi tar här på fullt allvar att barn lär sig mer av vad vi gör än av vad vi säger.

Jämn och lugn rytm. Vi lägger stor vikt vid dagsrytm, veckorytm och årsrytm.

Upprepning. Det lilla barnet känner trygghet i en värld som inte förändras så mycket. Det kan då också fördjupa sina upplevelser.

I det lilla barnets närvaro vet vi att det här är viktigt:

 • Hur vi rör oss.
 • Våra gester/rörelser uttrycker attityder mot omvärlden som fortplantas direkt i barnet som ”suger åt sig” av alla uttryck. Barn lär mer av vad vi gör än av vad vi säger, enkelt uttryckt.
 • Hur vi behandlar varandra och tingen omkring oss. Barnet kan t. ex höra hur mycket känsla och äkthet det finns i vad vi säger. Det är inte minst av betydelse hur vi behandlar det barnet håller kärt, dockor och leksaksdjur.
 • Vilken känsla vi har för naturen/världen.
 • Vår förmåga att känslomässigt uppleva naturen/världen kommer barnet att göra till sin.
 • Att vi gör meningsfulla saker, Därför bör våra förskolor likna hem så mycket som möjligt där man lagar mat, bakar, städar, gör hantverkssysslor, målar och får leka fritt och skapande.
 • Att vi strävar efter att göra allt med sann glädje.
 • Att vi har stor förståelse för att krafterna fantasi och kreativitet måste utvecklas för att barnet ska utvecklas till en hel människa.
 • Om vi försöker skynda på deras utveckling kommer de att rätta sig efter våra önskningar och i värsta fall förlora den rikedom som hör barndomen till.
 • Synen på barnet

I en waldorfpedagogisk förskola ser man barnet som något mycket ömtåligt och formbart som förskolläraren har att arbeta med på ett medvetet och konstnärligt sätt.

Viktigt är att barnet känner sig omtyckt. Därav följer trygghet.

En grundinställning är att världen är god och medvetandet om att det lilla barnet lär genom omedveten härmning gör att de vuxna känner ett stort ansvar och ständigt har att arbeta med sig själva.

Eftersom det lilla barnet upplever allting så starkt skapar man en lugn och harmonisk omgivning kring barnet.

Hörenstenarna i waldorfpedagogiken för förskolor är:

 • Förebild och efterhärmning.
 • Jämn och lugn rytm.
 • Upprepning.